BILEN SOM GÖR SÅ LITE AVTRYCK SOM MÖJLIGT

 

Benämningen Renault eco² betyder att bilmodellen uppfyller tre miljökrav avseende produktion, koldioxidutsläpp och återvinning.

PRODUKTION: MILJÖCERTIFIERAD ANLÄGGNING (ENLIGT ISO 14001)

Renault eco²-bilar produceras i en miljöcertifierad anläggning (enligt ISO 14001). Denna standard belönar framsteg hos tillverkningsanläggningar avseende minskad vatten- och energiförbrukningen, minskad avfallsproduktionen samt lägre bullernivå.

 

KOLDIOXIDUTSLÄPP: MINDRE ÄN 120 G/KM

Renault eco²-bilar släpper ut mindre än 120 gramCO² per kilometer. Vissa Renault eco²-bilar kan köra på biobränslen, tillverkade av växtmaterial.

 

BILARNA INNEHÅLLER ÅTERVUNNEN PLAST

Renaults eco²-bilar måste innehålla minst 7 % återvunnen plast. De är också utformade så att 95 % av massan kan återvinnas vid slutet av bilens livscykel, och därmed börja ett andra liv.

 

Mer information om Renault eco² hittar du här.

Miljöpolicy
Bilretur