RENAULT Z.E.Varför en elbil?

Elbilen är en del av miljöarbetet RENAULT ECO².

 

Sedan 1995 har Renault vidtagit en rad åtgärder för att minska sin påverkan på miljön och på den ekologiska balansen. Lanseringen av bilar med nollutsläpp vid användningen faller inom ramen för detta åtagande eftersom det är den enda lösningen som betydligt minskar CO2-utsläppen vid bilkörning.
Hänsyn till bilens hela livscykel, från design tills den tas ur bruk är också en av Renaults miljöprioriteringar. Även återvinning av batterierna ingår i detta och är något som Renault har arbetat med under fem år.

Download Adobe Flash Player for at se medierne